Blog

Het Achtvoudige Pad : Tapas

26 november 2014

De derde Niyama  is Tapas. Tapas ia afgeleid van het Sankriet woord “Tap”, wat verlangen, branden, innerlijke behoefte, pijn lijden betekent. Door middel van Tapas “verbrand” je alle begeertes die je doel om het Goddelijke te bereiken in de weg staan. Oorspronkelijk werd Tapas zo gezien als ascese en zelfkastijding. Tegenwoordig wordt het gelukkig …

Sinterklaas

26 november 2014

(Voor)lezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind…

Santosha betekent ‘tevredenheid’. Wikipedia geeft hier een mooie omschrijving van : "tevredenheid is een gemoedstoestand waarbij het individu niet méér verlangt dan er reeds aanwezig is. Het bestaat bij de gratie van de houding die men tegenover de werkelijkheid inneemt. Het zijn niet de omstandigheden die tevredenheid teweeg brengen, het is de ins…

Het Achtvoudig Pad : Saucha

12 november 2014

De Yama's en Niyama's zijn dus de eerste twee onderdelen van het achtvoudige pad van Patanjali, zij geven richting. De Yama's geven richting aan de vraag wat je als yoga-studerende niet zou moeten doen en de Niyama's aan de vraag wat je als yoga-studerende in je handelen juist wel zou moeten doen. Als je geweldloosheid, waarheidsliefde, en de ande…

De Yama's en Niyama's zijn de eerste twee onderdelen van het achtvoudige pad van Patanjali, zij geven richting aan hoe een yogi zou moeten leven. De yama's geven richting aan de vraag wat je als yogi niet zou moeten doen en de niyama's aan de vraag wat je als yogi in je handelen wel zou moeten doen. De basis van de vijf ‘kwaden’ die in de Yama’s o…

  Parigraha betekent hamsteren of verzamelen. A-parigraha is daar vrij van zijn. Net zoals je je geen dingen zou moeten toe-eigenen die je niet nodig hebt, zo zou je ook geen onnodige zaken moeten verzamelen. Ook zou je niets moeten nemen waarvoor je niet hebt gewerkt, of iets zomaar aannemen van een ander. Aparigraha betekent dus : niet bezitter…

Afspraak maken?

Voor meer informatie of een afspraak kun je bellen:

06 - 34 24 1225

Of neem online contact met me op:

Per mail